ב"ה

מאמר ד' ראשי שנים הם ה'תשל"ב

י"ל לחמישה-עשר בשבט ה'תשע"ב