ב"ה

חלק ב' מהתוועדות מוצש"ק פר' בשלח, י"א שבט, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ בשלח, י"א שבט, ה'תשע"ב