ב"ה

התוועדות ש"פ ויחי, י"א טבת, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ ויחי, י"ב טבת, ה'תשע"ב