ב"ה

מאמרי באתי לגני תשי"ב-תשל"ב

י"ל לימי ההכנה ליו"ד שבט ה'תשע"ב