ב"ה

משיחות חורף ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ שמות, י"ט טבת, ה'תשע"ב