ב"ה

מאמר וארא גו' ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשע"ב