ב"ה

חלק ג' מהתוועדות מוצש"ק פר' בשלח, י"א שבט, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ יתרו, ח"י שבט, ה'תשע"ב