ב"ה

התוועדות ש"פ תשא, כ"ף אדר, ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ תשא, ט"ז אדר, ה'תשע"ב