ב"ה

התוועדות ש"פ תצווה, שבת זכור, ערב פורים, ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ תצווה, ט' אדר, ה'תשע"ב