ב"ה

התוועדות ש"פ ויקרא, ר"ח ניסן, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ ויקרא, ר"ח ניסן, ה'תשע"ב