ב"ה

חלק ב' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ו

י"ל לימים ראשונים דחג הפסח, ה'תשע"ב