ב"ה

מאמר החודש הזה לכם ה'תשל"ב

י"ל ליום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ב