בס"ד. שיחת יום ג' כ"ז אייר, ה'תשט"ז

– לאגודת נשי ובנות חב"ד, לרגל הכינוס הראשון*, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

בקשר לה"כינוס" ("קאָנווענשאָן") הראשון של "אגודת נשי ובנות חב"ד" שעומד להתקיים בימים הקרובים – הנה יה"ר שיהי' ה"כינוס" בהצלחה,

ותהי' זו התחלה טובה לחיזוק והגדלת הפעילות של אגודת נשי ובנות חב"ד, ע"י כל אחת ואחת, הן אלו שנמצאות כאן, והן אלו שאינן נמצאות כאן.

וכאשר כל אחת ואחת תעסוק בזה, אפילו מעט – יתן הקב"ה ריבוי הצלחה בגשמיות וברוחניות, מתוך בריאות,

– ובפרט בעמדנו בימי ההכנה למתן-תורה, כמסופר בתורה שבשעת מתן-תורה נתרפאו כל בני ישראל1, ולא רק בנוגע לנשמתם, אלא גם בנוגע להגוף כפשוטו –

קיץ בריא לכל אחת ואחת, יחד עם הבעלים והילדים, ורוב נחת מהילדים והנכדים,

ועי"ז יתוסף בכל פעולותיכן לחיזוק היהדות, מתוך בריאות ושמחה ("געזונטער-הייט און פריילעכער-הייט"), ובהצלחה.

*

בנוגע להחלטות של ה"כינוס" – ברצוני להציע:

בקשר להמאורע שאירע בכפר חב"ד2 – יש להביע רגשי תנחומין לנשי ובנות חב"ד אשר בכפר חב"ד.

ולכן, מן הראוי שמשתתפות ה"כינוס" ישלחו "מברק" של דברי תנחומין וחיזוק.

והעיקר – לא רק הבעת רגשי תנחומין כו' בדברים בלבד, אלא גם לעזור בחיזוק ובהגדלת העבודה של נשי ובנות חב"ד שם.

*

תמסרו פרישת שלום ("אַ גרוס") לכל המשתתפות ב"כינוס".

והנני מאחל לכל אחת מכן, ולכל המשתתפות ב"כינוס", שתוכלו לבשר בשורות טובות הן בנוגע לחיים הפרטיים והן בנוגע לעבודה3.