ב"ה

התוועדות ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ שמיני, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשע"ב