ב"ה

התוועדות ש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר, ה'תשע"ב