ב"ה

מאמר בשעה שהקדימו ה'תשל"ב

י"ל לחג השבועות ה'תשע"ב