ב"ה

התוועדות ש"פ נשא, ט' סיון, ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשע"ב