ב"ה

משיחות ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשע"ב