ב"ה

מאמר ה' מלך גאות לבש ה'תשל"ב

י"ל לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז ה'תשע"ב