ב"ה

התוועדות ש"פ ואתחנן, ט"ז מנחם-אב, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ ואתחנן, ט"ז מנחם-אב, ה'תשע"ב