ב"ה

התוועדות ש"פ שופטים, ד' אלול, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ שופטים, ז' אלול, ה'תשע"ב