ב"ה

מאמר אתה הוי' האמרת ה'תשל"א

יוצא לראש-השנה ה'תשע"ב