ב"ה

חלק א' מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תשכ"ז

י"ל לשבת ויום הכיפורים ה'תשע"ב