ב"ה

התוועדות יום ב' דחג הסוכות ה'תשכ"ו

י"ל לחג הסוכות ה'תשע"ב