ב"ה

מאמר פדה בשלום ה'תשל"ב

י"ל לכינוס השלוחים ה'תשע"ב