ב"ה

מאמר יביאו לבוש מלכות תקע"ב

י"ל לש"פ תצוה תשס"ו