ב"ה

מאמר הנחמדים מזהב ומפז רב

י"ל לימי חג הסוכות ה'תשס"ז