ב"ה

מאמר להבין עניין תורה ותפילה

י"ל לש"פ שמות תשס"ז