ב"ה

מאמר להבין כללות הפרצופים

י"ל לי"ט כסלו ה'תשע"ד