ב"ה

מאמרים עיבור נקרא; להבין בחי' הרצון

י"ל לש"פ וארא תשע"ד