ב"ה

מאמר כמשוש חתן על כלה תקס"ח

י"ל ליום הבהיר י"ד כסלו ה'תשע"ו