ב"ה

מאמר תורה ציוה תקס"ח

יוצא לאור לחג השבועות ה'תשע"ו