ב"ה

ביאור והגהות לד"ה ויאכילך את המן שבלקו"ת פ' עקב

יוצא לאור לש"פ עקב, כ"ג מנחם אב ה'תשע"ו