ב"ה

להבין הטעם שאין תק"ש בשבת - תקס"ח

יוצא לאור לראש השנה תשע"ז