חלק ג' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ תרומה, ו' אדר, ה'תשע"ג