חלק ד' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ תצוה, ערב פורים, ה'תשע"ג