חלק ד' מהתוועדות יו"ד שבט ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ בא, ח' שבט, ה'תשע"ג