מאמרי באתי לגני ה'תשי"ג - ה'תשל"ג

י"ל ימי ההכנה לי' שבט ה'תשע"ג