חלק ה' מהתוועדות יו"ד שבט ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשע"ג