חלק א' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ יתרו, יום ההילולא כ"ב שבט, ה'תשע"ג