חלק ב' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ משפטים, מבה"ח וער"ח אדר, ה'תשע"ג