חלק ג' מהתוועדות יו"ד שבט ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ וארא, ר"ח שבט, ה'תשע"ג