ב"ה

התוועדות ש"ק ומוצש"ק פר' שמות, כ"ג טבת ויום א' כ"ד טבת ה'תשכ"ג

י"ל בקשר עם כ"ד טבת - מאתיים שנה - ה'תשע"ג