חלק ב' משיחות ש"פ מטות מסעי, מבה"ח מנחם אב, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ דברים, וא"ו מנחם אב, ה'תשע"ג