חלק ד' משיחות י"ב תמוז ה'תשכ"ח

י" לש"פ פנחס, כ"א תמוז, ה'תשע"ג