חלק ג' משיחות י"ב תמוז ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ בלק, י"ד תמוז, ה'תשע"ג