חלק א' משיחות ש"פ מטות מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ מטות מסעי, מבה"ח מנחם אב, ה'תשע"ג