ב"ה

חלק א' משיחות ש"פ ואתחנן, י"א מנחם אב, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ ואתחנן, י"ג מנחם אב, ה'תשע"ג