ב"ה

חלק ב' משיחות ש"פ ואתחנן, י"א מנחם אב, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ עקב, כ"ף מנחם אב, ה'תשע"ג