חלק ז' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ צו, ערב פורים, ה'תשע"ד